Solicitari in baza legii 544/2001

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Există însă o serie de excepții, adică informații despre care legea spune că nu pot fi făcute publice și anume datele personale, informațiile privind ancheta penală și procedurile judiciare dacă se periclitează bunul mers al anchetei, se dezvăluie surse confidențiale sau se aducere atingere unui proces echitabil.

SOLICITARE INFORMAȚII PUBLICE

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:

………………………………….

Sediul/Adresa:

Data ………………………………….

Stimate domn / Stimată doamnă

……………………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

…………………………………………………………………………….. .

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………………..

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului . ………………………………………………………………

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………