PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5095/11.05.2017 privind aprobarea modalității de facturare a serviciului de canalizare în comuna Ruginoasa de către SC APAVITAL SA