Proces verbal – şedinţa ordinară din data de 27.02.2020