Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 30.07.2020