Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 30.04.2020