Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 28.05.2020