Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 23.06.2020