Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 12.06.2020