Proces verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 26.11.2020