Proces verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 17.12.2020