Proces verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ruginoasa din data de 10.11.2020