HOTĂRÂREA nr. 97 din 14.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018