HOTĂRÂREA nr. 94 din 23.11.2017 privind reorganizarea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi