HOTĂRÂREA nr. 92 din 23.11.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2017