HOTĂRÂREA nr. 91 din 19.12.2019 privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp parte din numărul cadastral 63663 al UAT Ruginoasa