HOTĂRÂREA nr. 90 din 23.11.2017 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni – jud. Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS