HOTĂRÂREA nr. 90 din 19.12.2019 privind aprobarea preţului de cumpărare a terenului în suprafaţă de 1100 mp situați în intravilanul comunei Ruginoasa – T 1 parcela 2 – din jurul staţiei de epurare