HOTĂRÂREA NR. 9 din 31.01.2019 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr. 63633 a Comunei Ruginoasa, având nr. cadastral: 63633, în suprafață de 80 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Ruginoasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruginoasa