HOTĂRÂREA nr. 9 din 27.02.2020 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate de către persoane fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Ruginoasa