HOTĂRÂREA Nr. 9/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, Judeţul Iaşi