HOTĂRÂREA nr. 9/15.02.2018 Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 – 2021