HOTĂRÂREA nr. 89 din 26.10.2017 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: „Înființare sistem de distribuţie gaze naturale în sat Ruginoasa şi Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”