HOTĂRÂREA nr. 88 din 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare şi dotare parc în satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”