HOTĂRÂREA nr. 87 din 26.10.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2017