HOTĂRÂREA Nr. 87 din 19.12.2019 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul I/2020, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2020