HOTĂRÂREA nr. 86 din 26.10.2017 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale în satele Ruginoasa, Dumbrăviţa şi Rediu în lungime de 10 km” din comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi