HOTĂRÂREA nr. 85 din 28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare drum comunal sat Ruginoasa și Rediu în lungime de 5,4 km ‟ din comuna Ruginoasa, județul Iași