HOTĂRÂREA nr. 84 din 26.10.2017 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și mandatarea dlui. Pristăviţa Ionuţ – Constantin pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași