HOTĂRÂREA nr. 81 din 13.12.2018 Privind achitarea cotelor aferente obiectivului de investiţie „Demolare şi reconstruire Şcoala cu clasele I-IX Ruginoasa” prevăzute de legislaţia în vigoare către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC