HOTĂRÂREA nr. 80 din 13.12.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV /2018