HOTĂRÂREA NR. 8 din 31.01.2019 privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului „Centru de Revigorare a Tradițiilor și Obiceiurilor” (fosta denumire Han turistic) cu terenul aferent sau încheierea unui parteneriat public-privat în vederea realizării unui proiect în vederea valorificării acestuia

8 hot concesionare han