HOTĂRÂREA nr. 8/19.02.2020 Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023