HOTĂRÂREA nr. 79 din 28.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare rigole stradale în sat Dumbrăviţa, com. Ruginoasa, jud. Iaşi”