HOTĂRÂREA nr. 79 din 14.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului „Refacere podeţe în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”