HOTĂRÂREA nr. 78 din 28.09.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III şi IV/2017