HOTĂRÂREA nr. 78 din 14.10.2019 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2019