HOTĂRÂREA nr. 77 din 26.09.2019 privind asumarea contribuției actualizate a comunei Ruginoasa, după elaborarea proiectului tehnic în baza contractului de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie) şi ca urmare a aplicării art. 71 din OUG nr. 114/2018, în cadrul proiectului „Reabilitarea și dotarea Dispensarului Uman din comuna Ruginoasa, județul Iași”