HOTĂRÂREA nr. 75 din 29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creangă – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS