HOTĂRÂREA nr. 75 din 26.09.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS