HOTĂRÂREA nr. 75 din 13.09.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2017