HOTĂRÂREA nr. 74 din 29.11.2018 privind introducerea în Registrul de inventar – Mijloace fixe şi în lista de inventariere a Serviciului de gospodărire comunală şi salubrizare a comunei Ruginoasa a utilajului specializat Budoexcavator JCB