HOTĂRÂREA nr. 74 din 26.09.2019 privind aprobarea actualizării, modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS