HOTĂRÂREA nr. 74 din 17.12.2020 privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2020