HOTĂRÂREA nr. 73 din 31.08.2017 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2017