HOTĂRÂREA nr. 72 din 31.08.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Rugionasa, Judeţul Iaşi cu unităţile administrativ teritoriale Comuna Alexandru Ioan Cuza, Judeţul Iaşi şi Comuna Heleşteni, Judeţul Iaşi, în vederea înfiinţării unei Asociaţii pentru Dezvoltare Intercomunitară

72 hotarare ADI