HOTĂRÂREA nr. 72 din 11.09.2019 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III şi IV/2019