HOTĂRÂREA Nr. 71 din 17.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul I/2021