HOTĂRÂREA nr. 71 din 11.09.2019 privind asumarea contribuției actualizate a comunei Ruginoasa, după încheierea contractului de lucrări şi ca urmare a aplicării art. 71 din OUG nr. 114/2018, în cadrul proiectului „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”