HOTĂRÂREA nr. 70 din 16.11.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV /2018