HOTĂRÂREA nr. 70 din 11.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi după încheierea contractului de lucrări şi ca urmare a aplicării art. 71 din OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”